Vastgoedeigenaren

Bruikleen

Om een tijdelijke invulling te kunnen geven aan leegstaand vastgoed (i.v.m. verkoop, verhuur, renovatie of sloop) wordt veelal gewerkt met bruikleenovereenkomsten. Deze bruikleenovereenkomsten bieden de mogelijkheid om bewoners of bedrijfjes tijdelijk gebruik te laten maken van het leegstaande vastgoed. Zowel de gebruiker als de eigenaar kan zonder opgaaf van reden de overeenkomst ontbinden. Dit geeft vrijheid voor zowel de gebruiker als de eigenaar van het vastgoed.

Door het tijdelijk in gebruik geven van leegstaand vastgoed creëren we een win-win situatie. We bieden de tijdelijke gebruikers de mogelijkheid om een pand tijdelijk te bewonen of tijdelijk als kantoor of werkruimte in gebruik te hebben. Daarnaast geeft een tijdelijke invulling ook een beveiligd pand waardoor verpaupering, inbraak, kraak en andere risico’s die leegstand met zich meebrengt grotendeels kan worden voorkomen.

Staat, of komt uw pand tijdelijk leeg te staan en wilt u meer informatie over onze werkwijze, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Tijdelijke verhuur

Indien een woning of bedrijfspand langer dan 6 maanden doch maximaal enkele jaren leeg komt te staan dan kan worden overwogen om het tijdelijk te verhuren conform de leegstandwet. Door het aangaan van tijdelijke huurovereenkomsten in plaats van bruikleenovereenkomsten biedt dit meer vastigheid voor de gebruiker van het vastgoed en kan voor de vastgoedeigenaar ook huurinkomsten worden gegenereerd.

Hierbij dienen wel strikte regels te worden gehanteerd:

Sloopwoningen. Als een woning binnen een paar jaar wordt gesloopt of gerenoveerd kan de woning legaal tijdelijk worden verhuurd. Bedenk wel dat je geen recht op een andere woning hebt als het tijdelijke contract is afgelopen. De verhuurder moet wel per se een ‘vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet’ hebben. De tijdelijke verhuurperiode mag 6 maanden tot maximaal 2 jaar zijn. Bij onvoorziene vertraging van de sloop- of renovatieplannen kan dit soms verlengd worden tot maximaal 7 jaar. In de vergunning kan ook worden bepaald dat de huur gematigd moet worden omdat het om kwalitatief slechtere woningen gaat.

In afwachting van verkoop. Een eigen koopwoning die in de verkoop staat, mag sinds 1 juli 2013 voor maximaal vijf jaar “tijdelijk” worden verhuurd (vergunning vereist). De huurprijs is in dat geval bovendien vrij.

Tussenhuur. Als een huurder of eigenaar/bewoner aantoonbaar tijdelijk elders verblijft en daarna weer in de woning terugkeert, bijvoorbeeld bij werk in het buitenland. In dat geval kan de woning legaal tijdelijk worden verhuurd. Hiervoor is wel toestemming van de eigenaar (in geval van een huurwoning) en soms ook van de gemeente nodig.

Eenmalige voorafgaande verhuur. Wanneer iemand net een woning heeft gekocht of gehuurd om er pas over een tijdje te gaan wonen. In dat geval mag de woning eenmalig tijdelijk worden verhuurd tot aan het moment dat diegene er zelf gaat wonen. Bij een huurwoning is hierbij uiteraard toestemming van de verhuurder nodig.

Campuscontracten. Soms worden studentenkamers ook wel verhuurd voor de duur van de studieperiode. Na afloop van de studie moet de huur worden opgezegd.

Kantoorgebouwen. Leegstaande kantoorgebouwen mogen sinds 1 juli 2013 voor 10 jaar als woonruimte worden verhuurd (vergunning vereist).

Komt uw vastgoed langer dan 6 maanden leeg te staan, voldoet het aan bovenstaande regels en heeft u interesse om dit tijdelijk te verhuren, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Services

Naast tijdelijk beheren, tijdelijk verhuren, bewaken en controleren van leegstaand vastgoed kunnen wij u ook op andere gebieden van dienst zijn. Door onze jarenlange ervaring in het beheer van leegstaand vastgoed zijn wij ook specialist geworden in het op korte termijn organiseren en uitvoeren van ontruimingen, schoonmaakwerkzaamheden en (klein) onderhoud van uw vastgoed of het terrein rondom uw vastgoed.

24/7 vastgoedbeheer voert veelal werkzaamheden in eigen beheer uit maar werkt daarnaast ook samen met andere partijen waardoor wij u op veel gebieden van dienst kunnen zijn.

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.