Bruikleen

Bruikleen

Om een tijdelijke invulling te kunnen geven aan leegstaand vastgoed (i.v.m. verkoop, verhuur, renovatie of sloop) wordt veelal gewerkt met bruikleenovereenkomsten. Deze bruikleenovereenkomsten bieden de mogelijkheid om bewoners of bedrijfjes tijdelijk gebruik te laten maken van het leegstaande vastgoed. Zowel de gebruiker als de eigenaar kan zonder opgaaf van reden de overeenkomst ontbinden. Dit geeft vrijheid voor zowel de gebruiker als de eigenaar van het vastgoed.

Door het tijdelijk in gebruik geven van leegstaand vastgoed creëren we een win-win situatie. We bieden de tijdelijke gebruikers de mogelijkheid om een pand tijdelijk te bewonen of tijdelijk als kantoor of werkruimte in gebruik te hebben. Daarnaast geeft een tijdelijke invulling ook een beveiligd pand waardoor verpaupering, inbraak, kraak en andere risico’s die leegstand met zich meebrengt grotendeels kan worden voorkomen.

Staat, of komt uw pand tijdelijk leeg te staan en wilt u meer informatie over onze werkwijze, neem dan vrijblijvend contact met ons op.